Prijava radova

Radove – slobodna saopštenja učesnici mogu da pošalju do 15.03.2016. Radovi moraju da sadrže: Naslov; Autora; Koautore; Instituciju; Cilj rada; Metodologiju; Rezultate; Diskusiju i Zaključak.

Radove treba otkucati u Microsoft Word-u na jednoj strani A4 formata, koristeći font: Times New Roman 12 i poslati kao prilog na elektronsku poštu: secretariat@perinatalnamedicina.org.rs ili na congress@astakos.com sa naznakom ORALNA ili POSTER prezentacija.

Informacije o prijemu radova:

Informaciju o prijemu rada autori će dobiti najkasnije do 20.03.2016.

Ukoliko do tog datuma ne dobijete informaciju, molimo vas da pozovete kongresnu agenciju ASTAKOS +381-11-2430685 i proverite šta je sa vašim radom.