ARHIVA

2015. – 7. KONGRES UDRUŽENJA ZA PERINATALNU MEDICINU SRBIJE, BEOGRAD
2014. – XIII KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2013. – XII KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2012. – XI KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2011. – 8th MEDUOG CONGRESS, BEOGRAD
2010. – X KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2009. – 3rd SEESPM CONGRESS, BEOGRAD
2008. – IX KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2007. – 6. KONGRES UDRUŽENJA ZA PERINATALNU MEDICINU SRBIJE, BEOGRAD
2006. – VIII KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, TARA
2005. – 20th FETUS AS A PATIENT CONGRESS, Sv. STEFAN
2004. VII KURS ŠKOLE PRINATALNE MEDICINE, BUDVA
2003. – 5. KONGRES UDRUŽENJA ZA PERINATALNU MEDICINU SRBIJE I CRNE GORE, BUDVA