KME

Skup je akreditovan od strane Lekarske komore Srbije pod brojem A-1-680/16

Pozvani predavači 11 bodova
Usmene prezentacije 9 bodova
Poster prezentacije 7 bodova
Pasivno učešće 5 bodova